Tabla Pride

+91 79955 5 1015

No.6-3-248/1/1/1A, Road No.1, Banjara Hills, Hyderabad, Telangana 500034, India
+91 79955 51015
+91 95736 33311
+91 95508 55511
https://www.facebook.com/tablapridehotels/
http://www.tablapridehotels.com/
info@tablapridehotels.com
बॅन्क्वेट हॉल
यासमान स्थळे
Classic Gardens

400, 600 लोकांसाठी 2 अंतर्गत जागा

2000 लोकांसाठी 1 बाह्य जागा