விருந்து ஹால்

Grand Vindu Restaurant & Banquets

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 325 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 425 முதல்

1 உட்புற இடம் 200 நபர்கள்

+91 40 2714 7788

Opp-Sai Baba Temple, Ecil X Road, Hyderabad, ECIL, Laxmi Garden, Cherlapalli, Secunderabad, Telangana 500062, India
+91 40 2714 7788
https://www.facebook.com/GRAND-VINDU-Restaurantbanquets-478873662502744/
http://business.google.com/website/grand-vindu-restaurant-banquets/
grandvindu@gmail.com
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Classic Gardens

400, 600 நபர்களுக்கான 2 உட்புற இடங்கள்

2000 நபர்களுக்கான 1 வெளிப்புற இடம்