அரங்கு

Surabhi Gardens

2 அரங்கங்கள் 500, 500 நபர்கள்

+91 93910 3 7559

H No 219/A, Bolton Road, Bolton Road, Secunderabad, Telangana 500003, India
+91 93910 37559
+91 40 2784 4962
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Classic Gardens

400, 600 நபர்களுக்கு 2 அரங்கங்கள்

2000 நபருக்கு 1 புல்வெளி

அரங்கத்தின் வகை அரங்கு, விருந்து ஹால்
இருப்பிடம் நகரத்திற்கு வெளியே
உணவுச் சேவை சைவம், அசைவம்
உணவை சமைத்து கொண்டுவந்தால் பரவாயில்லை இல்லை
மதுபானச் சேவை இல்லை
மதுபானங்களை சொந்தமாகக் கொண்டுவர அனுமதிக்கப்படுகிறது இல்லை
அலங்கார விதிமுறைகள் அங்கீகரிப்பட்ட டெகரேட்டர்களை மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும்
வென்டர்களை அழைத்து வருவது பரவாயில்லை ஃபோட்டோகிராஃபர், வீடியோகிராஃபர்
பணமளிப்பு முறைகள் ரொக்கம், கிரெடிட்/டெபிட் அட்டை
சிறப்பு அம்சங்கள் ஏர் கண்டிஷனர், குளியலறை

Hall for 500 people

வகை விருந்து ஹால்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 500 நபர்கள்

Hall for 500 people

வகை விருந்து ஹால்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 500 நபர்கள்